گیاه Quercus stellata

Quercus stellata
-
2
Wangenh.
Post Oak
3
Fagaceae
Q. minor. Q. obtusiloba.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
بله
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

برطرف کننده گرفتگی صدا
تب بر
ضد عفونی کننده
قابض
قی آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده