گیاه Raphanus sativus

Raphanus sativus
تربچه، ترب
3
L.
Radish
3
Cruciferae
R. raphinastrum sativus.

عکس

0.45
0.2
-
یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
سرطان
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد اسکوربوت
ضد باکتری
ضد قارچ
ضد کرم
ضد نفخ
ضماد
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
ریشه
غلاف بذر
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده
روغن غیر خوراکی
کود سبز