گیاه Reaumuria hypericoides

Reaumuria hypericoides
گل گزی خزری
1
Willd.
-
0
Tamaricaceae

عکس

0.45
0
-
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد خارش