گیاه Reseda odorata

Reseda odorata
ورث میوه ریز
1
L.
Mignonette
0
Resedaceae

عکس

0.45
0.3
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد تومور
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
ماده رنگ