گیاه Rhamnus virgatus

Rhamnus virgatus
-
1
Roxb.
-
1
Rhamnaceae
R. hirsutus.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
قی آور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت