گیاه Rheum palmatum

Rheum palmatum
-
5
L.
Turkey Rhubarb
3
Polygonaceae

عکس

3
2
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده کلسترول خون
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تومور
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل (ملایم)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
حشره کش
قارچ کش