گیاه Rheum palmatum tanguticum

Rheum palmatum tanguticum
-
5
Regel.
Da Huang
2
Polygonaceae
R. tanguticum. (Reg.)Maxim.

عکس

2
0.8
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
پایین آورنده کلسترول خون
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تومور
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)