گیاه Rhododendron anthopogon

Rhododendron anthopogon
-
2
D.Don.
-
1
Ericaceae

عکس

0.6
0.6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد سرفه
محرک تعریق
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن