گیاه Rhododendron arboreum

Rhododendron arboreum
-
2
Sm.
-
1
Ericaceae

عکس

12
3
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

چوب
دورکننده
زغال چوب
سوخت