گیاه Rhododendron japonicum

Rhododendron japonicum
-
1
(Blume.)Schneid.
-
1
Ericaceae
R. metternichii. Sieb.&Zucc.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ