گیاه Rhus copallina

Rhus copallina
-
2
L.
Dwarf Sumach
4
Anacardiaceae

عکس

2
2
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
شب ادراری
شیرافزا
ضماد
قابض

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
تثبیت خاک
چوب
رزین
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)
ماده رنگ