گیاه Rhus radicans

Rhus radicans
-
1
L.
Poison Ivy
0
Anacardiaceae
R. toxicodendron. non L. Toxicodendron radicans. (L.)Kuntze. T. vulgare.

عکس

2.5
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
کبدی
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

جوهر
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ