گیاه Rhus trilobata

Rhus trilobata
-
2
Nutt. ex Torr.&A.Gray.
Skunk Bush
4
Anacardiaceae
R. aromatica trilobata. R. trilobata. Nutt. or Torr.&Gray.

عکس

1.8
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بوبر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضد بارداری
ضد خارش
ضد درد، مسکن درد
قابض
قی آور
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تانین
دورکننده
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
سبد
ماده رنگ
ماسک خوشبو