گیاه Rhus typhina

Rhus typhina
سماق آمریکایی
2
L.
Stag's Horn Sumach
4
Anacardiaceae
R. hirta. non Engl. R. viridiflora.

عکس

6
6
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تصفیه کننده خون، مصفای خون
زگیل
شیرافزا
ضد هموروئید، ضد بواسیر
ضماد
قابض
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
تانین
تثبیت خاک
جوهر
چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ساخت آلات موسیقی
لوله
ماده رنگ