گیاه Rhus verniciflua

Rhus verniciflua
-
1
Stokes.
Lacquer Tree
0
Anacardiaceae
R. kaempferi. R. vernicifera. R. vernix. non L. Toxicodendron verniciflua. (Stokes.)F.Barkley.

عکس

15
10
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
محرک
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
موم
یک نوع لاک الکل