گیاه Romanzoffia suksdorfii

Romanzoffia suksdorfii
-
0
Greene.
-
1
Hydrophyllaceae
R. californica. Greene.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ