گیاه Ruta chalepensis

Ruta chalepensis
سداب سوری، سداب بوشهری
1
L.
Egyptian Rue
1
Rutaceae
R. angustifolia. R. bracteosa. DC.

عکس

0.75
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
سقط آور
ضد کرم
قاعده آور

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس