گیاه Sabatia angularis

Sabatia angularis
-
1
(L.)Pursh.
Bitter Bloom
1
Gentianaceae
Sabbatia angularis.(L.)Pursh.

عکس

1
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای