گیاه Salix amygdaloides

Salix amygdaloides
-
2
Andersson.
Peach Leaved Willow
0
Salicaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
قابض

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تانین
تثبیت خاک
چوب
زغال چوب
سبد
ماده رنگ