گیاه Salix eriocephala

Salix eriocephala
-
2
Michx.
Missouri Willow
0
Salicaceae
S. cordata. Muhl. non Hook. S. rigida. Muhl.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
سبد