گیاه Salix fragilis

Salix fragilis
فوکا، بید مرتفع، سیاه بید
3
L.
Crack Willow
1
Salicaceae

عکس

15
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد
ضماد
قابض
قابض خونریزی

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
زغال چوب
سبد