گیاه Salix gooddingii

Salix gooddingii
-
2
C.R.Ball.
Goodding's Willow
2
Salicaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
خواب آور
ضد التهاب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
ترنجبین
چای
گل

سایر موارد استفاده

سبد
مراقبت کودک