گیاه Salix koriyanagi

Salix koriyanagi
-
2
Kimura. ex Goerz.
-
0
Salicaceae
S. purpurea japonica. Nakai.

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

سایر موارد استفاده

سبد