گیاه Salix lanata

Salix lanata
-
2
L.
Woolly Willow
1
Salicaceae

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین