گیاه Salix lasiandra

Salix lasiandra
-
2
Benth.
Yellow Willow
1
Salicaceae
S. lucida lasiandra. (Benth.)E.Murray.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
قابض

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

ریسمان
زغال چوب
سبد