گیاه Sambucus gaudichaudiana

Sambucus gaudichaudiana
-
0
DC.
White Elderberry
2
Caprifoliaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

گل
میوه