گیاه Sambucus javanica

Sambucus javanica
-
2
Rein.
Chinese Elder
2
Caprifoliaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد ورم
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل
میوه