گیاه Sambucus wightiana

Sambucus wightiana
-
2
Wall.
Elder
0
Caprifoliaceae
S. ebulus. Clarke. non L. S. gautschii. Wettst.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

خلط آور
صفرا آور
ضد ورم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)