گیاه Sanicula europaea

Sanicula europaea
مرهمی، شفابخش
2
L.
Wood Sanicle
1
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
خلط آور
ضد نفخ
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین