گیاه Sanicula marylandica

Sanicula marylandica
-
2
L.
Maryland Sanicle
0
Umbelliferae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
قابض
قی آور
متفرقه
محرک و آرام کننده اعصاب