گیاه Sanseviera aethiopica

Sanseviera aethiopica
-
0
Thunb.
Bowstring Hemp
1
Agavaceae
S. zeylanica. non Willd.

عکس

0.6
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

نوشیدن

سایر موارد استفاده

فیبر