گیاه Sargentodoxa cuneata

Sargentodoxa cuneata
-
2
(Oliv.)Rehder.&E.H.Wilson.
-
0
Sargentodoxaceae
Holboellia cuneata.

عکس

7.5
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد روماتیسم
ضد کرم
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

حشره کش