گیاه Sasa kurilensis

Sasa kurilensis
-
1
(Rupr.)Makino.&Shib.
Chishima Zasa
4
Gramineae
Arundinaria kurilensis. Bambusa kurilensis. Pseudosasa kurilensis.

عکس

4
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

بذر
ساقه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب