گیاه Sciadopitys verticillata

Sciadopitys verticillata
-
0
(Thunb.)Siebold.&Zucc.
Umbrella Pine
0
Sciadoptyaceae

عکس

15
6
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)
ماده رنگ