گیاه Scirpus validus

Scirpus validus
-
1
Vahl.
River Club-Rush
2
Cyperaceae
S. tabernaemontani. K.C.Gmel. Schoenoplectus validus. (Vahl.)Löve.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گرده

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
سبد