گیاه Scopolia japonica

Scopolia japonica
-
2
Maxim.
-
0
Solanaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضد سرفه
مدر، ادرارآور