گیاه Sebaea ovata

Sebaea ovata
-
1
(Labill.)R.Br.
Yellow Centaury
0
Gentianaceae
Exacum ovatum.

عکس

0.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک