گیاه Sesamum indicum

Sesamum indicum
کنجد
3
L.
Sesame
2
Pedaliaceae
S. orientale.

عکس

1
0.5
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
شیرافزا
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)
مغذی
مقوی، تونیک
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

حفاظت از بدن در برابر آب و هوا
روغن غیر خوراکی