گیاه Silene acaulis

Silene acaulis
-
1
(L.)Jacq.
Moss Campion
1
Caryophyllaceae

عکس

0.05
0.15
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران، حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
صابون