گیاه Silene latifolia

Silene latifolia
سیلن سفید، سیلن چمن زار
0
Poir.
White Campion
0
Caryophyllaceae
S. alba. Lychnis alba. L. vespertina. Melandrium album.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صابون