گیاه Silybum marianum

Silybum marianum
خار مریم، مارتیغال
5
(L.)Gaertn.
Milk Thistle
2
Compositae
Carduus marianus.

عکس

1.2
1
-
دو ساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
صفرا آور
قابض
قاعده آور
قی آور
کبدی
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه
روغن
ریشه
ساقه
گل

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
کود سبز