گیاه Sinapis alba

Sinapis alba
خردل سفید
3
L.
White Mustard
2
Cruciferae
Brassica alba. B. hirta.

عکس

0.6
0.3
-
یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
التهاب زا
تاول زا
خلط آور
ضد باکتری
ضد قارچ
ضد نفخ
قی آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
کود سبز