گیاه Sinomenium acutum

Sinomenium acutum
-
1
(Thunb.)Rehder.&E.H.Wilson.
-
1
Menispermaceae
S. diversifolium. Cocculus diversifolius. C. heterophyllus. Menispermum acutum.

عکس

6
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضد نفخ

استفاده خوراکی

برگ
ریشه