گیاه Sium latifolium

Sium latifolium
-
0
L.
Water Parsnip
1
Umbelliferae

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
سوسک ها، مگس ها، زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

بذر

سایر موارد استفاده

اسانس