گیاه Sium suave

Sium suave
-
1
Walter.
Water Parsnip
3
Umbelliferae
S. cicutaefolium. Schrank.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه