گیاه Smilax beyrichii

Smilax beyrichii
-
2
Kunth.
-
3
Smilacaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تسهیل کننده زایمان
ضماد

استفاده خوراکی

ریشه