گیاه Smilax glauca

Smilax glauca
-
2
Walter.
Cat Greenbrier
3
Smilacaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تسهیل کننده زایمان
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه