گیاه Solanum carolinense

Solanum carolinense
-
2
L.
Horse Nettle
0
Solanaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضماد
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

سایر موارد استفاده

حشره کش