گیاه Solanum laciniatum

Solanum laciniatum
-
2
Aiton.
Kangaroo Apple
2
Solanaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین