گیاه Solanum nigrum

Solanum nigrum
تاج ریزی، سگ انگور
2
L.
Black Nightshade
2
Solanaceae

عکس

0.6
0.3
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد ورم
محرک تعریق
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

احیای خاک